Tag Archives: Ufos

Mokslinis darbas apie Naftos terminalo plėtrą 8

Mokslinis darbas apie Naftos terminalo plėtrą 8

NAFTOS PRODUKTŲ GAMYBOS IR VARTOJIMO REGIONAI
Konkuruojančios naftos perdirbimo įmonės regione

Baltarusijos įmonės
Baltarusijoje veikia dvi naftos perdirbimo gamyklos: Mozirio NPĮ ir Novopolocko NPĮ. Mozirio NPĮ pradėjo veikti 1975 metais. Jos pajėgumas – 16 mln. tonų naftos per metus. Nuo 1991 m. dėl finansinių sunkumų pajėgumų išnaudojimas gerokai sumažėjo. 1999 metais jis siekė tik 40%. Mozirio NPĮ turi 2 identiškus atmosferinės distiliacijos įrenginius ir nedidelio pajėgumo vakuuminės distiliacijos įrenginį.
Gaminama produkcija:
• suskystintos dujos;
• neetiluoti benzinai;
• dyzelinas (cetano skaičius 45). Gaminamas vasarinis dyzelinas (susidrumstimo temperatūra – 50 C, sieros kiekis 0,2%), žieminis dyzelinas (susidrumstimo temperatūra – 350 C, sieros kiekis 0,2%). Tačiau įmonė gali pagaminti dyzeliną, kuriame sieros kiekis –0,05%;
• įvairių markių mazutus, kuriame sieros kiekis svyruoja nuo 2% iki 3,5% (priklausomai nuo markės);
• stogų, statybinis ir kelių bitumas;
• trijų rūšių parafinai: C10 – C13 , C14 – C19 ir mišrūs.

Tai didelio pajėgumo įmonė, tačiau ji neturi giluminio perdirbimo įrenginio. Jos perdirbimo gilumas siekia apie 53%. Taip pat ji neturi aukšto oktaninių benzino komponentų gamybos įrenginių (izomerizacijos, alkilinimo ir kt.), kurių produkcija reikalinga benzinų kokybės gerinimui. Norint kad ji sėkmingai konkuruotų laisvoje rinkoje reikalingos didelės investicijos.
Novopolocko NPĮ pradėjo veikti 1963 metais. 1980 m. jos pajėgumai siekė 25 mln. tonų per metus, tačiau paskutiniais metais perdirbama buvo tik 7 – 11 mln. tonų žaliavos per metus.
Gaminama produkcija:
• daugiausia gaminamas dviejų markių benzinas: A-76 neetiluotas ir E-93, kurioje sudėtyje yra 0, 37 g/ml švino;
• reaktyvinis kuras;
• mazutas;
• benzenas, toluenas;
• įvairių markių tepalai;
• stogų, kelių bei statybinis bitumas.
Įmonėje nepakankamai pajėgūs nusierinimo įrenginiai, iškyla oktaninio skaičiaus padidinimo benzinuose problema, nors labai reikšminga yra tai, kad čia gaminami tepalai bei veikia aromatinių angliavandenilių gamybos įrenginiai. Efektyvų įmonės darbą apsunkina didelis atskirų įrenginių skaičius.
Ateityje planuojama statyti arba katalizinio krekingo įrenginį, arba hidrokrekingo įrenginį bei naują p-ksileno gamybos įrenginį. Taip pat numatoma investuoti lėšas į tepalų gamybos ir vakuuminės distiliacijos įrenginius.
Lyginant su šiomis Baltarusijos įmonėmis, AB “Orlen Lietuva“ yra modernesnė, turinti giluminio perdirbimo įrenginį bei MTBE gamybos įrenginį. Lyginant pagal produktų kokybę, Baltarusijos įmonės neaprūpina savo rinkos neetiluotais benzinais, Europos standartus atitinkančiu dyz. kuru ir t.t.
Ateityje AB “Orlen Lietuva“ dar ilgai išliks konkurencinga šių įmonių atžvilgiu.

7 dalis.

9 dalis.

Aštunta darbo dalis paskelbta: 2015-05-02